باربری میرداماد تهران ارائه دهنده خدمات باربری
حمل اثاثیه منزل در تهران

باربری و اسباب کشی منزل

وقتی حرف از حمل اثاثیه منزل می شود یعنی اثاثیه بطور کامل بسته بندی شده است و آماده حمل و نقل می باشد.

اثاثیه منزل باید قبل از حمل و نقل باید بسته بندی شده باشد.

وسایل شکستنی بطور منظم در کارتن های مختلف همراه با ضربه گیر حبابدار در جعبه قرار گیرد.

حمل اسباب منزل در تهران