در تعریف کارگر اسباب کشی می توان گفت،کارگر باید دوره آموزشی تخصصی حمل اثاثیه منزل را دیده باشد.

کارگرحمل اثاث منزل باید از قدرت بدنی بالایی برخوردار باشد.