شرکت باربری یاسا با توجه به بزرگ بودن شهر تهران و دسترسی زودتر مشتریان به کارگر باربری( کارگر حمل اثاثیه منزل) چندین شعبه را افتتاح کرده است.

یکی دیگر از این شعبه ها در غرب تهران مستقر کرده و در حال فعالیت است.

کارگر حمل اثاثیه منزل غرب تهران

با توجه به ساختار تهران در غرب تهران توسعه خانه سازی و آپارتمانی بسیار زیاد شده است.

و در این صورت حمل و نقل اثاثیه منزل در این منطقه از تهران بسیار بالا است و دراین صورت درخواست زیادی برای کارگر اسباب کشی منزل می شود.

شرکت یاسا در این راستا چاره ای اندیشیده است،و شعبه ای در این منطقه تهران افتتاح کرده است.

کارگر باربری در غرب تهران

شرکت باربری با داشتن تعداد زیادی کارگر اسباب کشی مستقر در شعبه غرب می تواند تمام نیاز ساکنین این منطقه را برای حمل اثاثیه منزل تأمین کند.

کارگر اسباب کشی از دوران آموزش حمل اثاثیه منزل را گذرانده اند واز تجربه ی بالایی برخوردار هستند.

شرکت از کارگران جوان و خوش اخلاق و متخصص اسبابکشی برای حمل اثاثیه منزل استفاده می کند.

کارگر باربری در مرکز تهران

با توجه به شلوغی ( عبور و مرور اتومبیل و عابر پیاده)بودن در مرکز تهران ، شرکت باربری یاسا برای اعزام کارگر باربری هرچی سر یعتر برای خدمات اسباب کشی به مشتریان عزیز یک شعبه در مرکز تهران با نیروی متخصص اسبابکشی افتتاح نموده.