شرکت باربری یاسا با توجه به بزرگ بودن شهر تهران و دسترسی زودتر مشتریان به کارگر باربری( کارگر حمل اثاثیه منزل) چندین شعبه را افتتاح کرده است.

یکی از این شعبه ها در غرب تهران مستقر کرده است.

کارگر حمل اسباب منزل غرب تهران

با توجه به ساختار تهران در غرب تهران توسعه خانه سازی و آپارتمانی بسیار زیاد شده است.

و در این صورت حمل و نقل اثاثیه منزل در این منطقه از تهران بسیار بالا است و دراین صورت درخواست زیادی برای کارگر اسباب کشی منزل می شود.

شرکت یاسا در این راستا چاره ای اندیشیده است،و شعبه ای در این منطقه تهران افتتاح کرده است.